Musashi Go Izumi Kohan Sou (Musashi)

Shiba inu | Musashi

Musashi Go Izumi Kohan Sou,


Br. rodovnice: HR 10532 SI
Rođen: Hrvatska, 08.01.2023. godine
HD
ED
Boja: Sezam
Zubalo: škarasto, potpuno
Uzgojna dozvola: NE (premlad)

Postignuća