Yumi Go Izumi Kohan Sou (Yumi)

Shiba inu | Yumi

Yumi Go Izumi Kohan Sou


Br. rodovnice: HR 10230 SI
Rođena: Hrvatska, 19.06.2019. godine
HD : A
ED : 0
Boja: Black & Tan
Zubalo: škarasto, potpuno
Uzgojna dozvola: DA

Shiba inu | Yumi 1
Shiba inu | Yumi 3

Postignuća